Declarație privind protecția datelor

Operatorul site-ului web ia foarte în serios protecția datelor cu caracter personal. Tratăm datele dvs. cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu prevederile legale de protecție a datelor, precum și cu această declarație de protecție a datelor, care vă explică ce informații colectăm în timpul comunicării cu dvs. și cum sunt utilizate aceste informații.

Persoana responsabilă, responsabil cu protecția datelor și reprezentant al UE

Operatorul responsabil este:

MARKANT Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG
Churerstrasse 166
8808 Pfäffikon SZ
ELVEȚIA

Telefon: +41 58 450 24 00
Telefax: +41 58 450 24 01
E-mail: info@markant.com

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt:

MARKANT Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG
Responsabil cu protecția datelor

Churerstrasse 166
8808 Pfäffikon SZ
ELVEȚIA

Telefon: +41 58 450 24 00
Telefax: +41 58 450 24 01
E-mail: datenschutz@markant.com

Reprezentantul UE al persoanei responsabile (în UE - pe baza art. 27 RGPD UE)

MARKANT Services International GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
77656 Offenburg
GERMANIA

Telefon: +49 781 616-0
Telefax: +49 781 616-166
E-mail: info@de.markant.com

 

  1. Indicații generale

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator se bazează pe dispozițiile legale. Vă atragem atenția asupra faptului că transmisia de date pe internet (de exemplu, atunci când comunicați prin e-mail) poate avea lacune de securitate. Nu este posibilă protejarea completă a datelor împotriva accesului neautorizat al terților.

 

1.2. Comunicare prin e-mail/telefon/fax/poștă

Scopul prelucrării datelor/baza legală: tratăm informațiile cu caracter personal pe care ni le oferiți prin e-mail/telefon/fax/poștă în mod confidențial. Utilizăm datele dvs. exclusiv în scopul prelucrării solicitării dvs. Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1, lit. f) RGPD. Interesul legitim reiese din interesul de a răspunde la solicitările dvs. și de a menține astfel satisfacția clienților.

Destinatari/categorii de destinatari: este posibil să transmitem solicitarea dvs. companiilor noastre afiliate. Scopul transmiterii solicitării dvs. este că solicitarea se referă la un interes specific, la care poate răspunde cât mai rapid doar o autoritate de referință din grupul nostru de companii. În principiu, excludem transferul de date către terți din afara Grupului MARKANT. În mod excepțional, datele sunt prelucrate în numele nostru de către persoanele care procesează solicitări. Acestea sunt atent selectate, apoi examinate de către noi și au obligații contractuale în conformitate cu art. 28 RGPD.

Perioada de stocare/criterii pentru determinarea perioadei de stocare:  toate informațiile personale pe care ni le furnizați în timpul solicitării vor fi stocate de noi atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului și nu există obligații de stocare. Termenul limită începe întotdeauna după ce a fost dat răspunsul final și este condiționat de resemnarea aceluiași contract sau a unui document similar. La afirmarea drepturilor în calitate de persoană vizată, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate timp de 3 ani de la data răspunsului final. Dacă scopul stocării nu există sau dacă expiră o perioadă de stocare legală, datele cu caracter personal vor fi anonimizate, blocate sau șterse în mod obișnuit în conformitate cu prevederile legale.

 

  1. Candidaturi

2.1. Cont de utilizator

Scopul prelucrării datelor/baza legală: pentru prelucrarea candidaturii dvs., vă recomandăm să creați un cont de utilizator personal. În cazul în care ne trimiteți candidatura dvs. într-un alt mod, datele vor fi prelucrate electronic și veți primi un e-mail care vă solicită să configurați un cont de utilizator. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de dvs. pentru configurarea și gestionarea contului de utilizator. Puteți utiliza contul de utilizator, de exemplu, pentru a adăuga date sau documente lipsă și pentru a gestiona (pentru a accepta sau a respinge) programările pentru interviuri.

Pentru a crea contul de utilizator, sunt colectate, salvate și utilizate ca date obligatorii următoarele date: formula de adresare, prenumele, numele de familie, adresa de e-mail, numele de utilizator, parola.

Orice prelucrare ulterioară a datelor contului dvs. de utilizator nu va avea loc fără consimțământul declarat în mod expres. Baza legală pentru prelucrarea datelor în contextul contului de utilizator este § 26 BDSG (Legea federală germană privind protecţia datelor) coroborat cu art. 88 RGPD. 

Destinatari/categorii de destinatari: datele contului dvs. de utilizator pot fi utilizate doar în cadrul Grupului MARKANT de către departamentele de specialitate responsabile pentru administrarea tehnică a conturilor de utilizator. În principiu, excludem transferul de date către terți din afara Grupului MARKANT. În mod excepțional, datele sunt prelucrate în numele nostru de către persoanele care procesează solicitări. Acestea sunt atent selectate, apoi examinate de către noi și au obligații contractuale în conformitate cu art. 28 RGPD.

Perioada de stocare/criterii pentru determinarea perioadei de stocare:  vă puteți șterge contul de utilizator în orice moment. Prin ștergerea contului de utilizator, vă retrageți automat candidaturile curente. Datele privind candidaturile curente sunt, de obicei, șterse în cazul ștergerii contului de utilizator în termen de patru luni de la finalizarea procesului de depunere a candidaturii. Dacă v-ați înregistrat la abonamentul pentru job-uri după configurarea contului de utilizator, acesta se încheie automat odată cu ștergerea contului de utilizator. După ștergere, puteți înregistra din nou un cont de utilizator în orice moment. Dacă nu vă ștergeți contul de utilizator, contul de utilizator și candidatura dvs. vor fi șterse în termen de patru luni de la data anulării. Înainte de ștergerea contului de utilizator, vă vom întreba cu două săptămâni înainte dacă doriți să continuați, astfel încât să puteți candida din nou pentru posturile noastre mai rapid și ușor. Această continuare a contului dvs. de utilizator se bazează pe acordul dvs. care poate fi revocat, în conformitate cu art. 6, alin. 1, teza 1 lit. a, art. 7 RGPD coroborat cu § 26, alin. 2 BDSG. Acordul este dat pentru încă 4 luni. După această perioadă, vă solicităm să vă dați din nou acordul. Dacă nu vă dați acordul pentru a continua, vă vom șterge contul de utilizator în termen de cel mult patru luni. 

 

2.2 Informații privind candidatura

Scopul prelucrării datelor/baza legală: Ca parte a procesului de depunere a candidaturii, prelucrăm date de la dvs., care ne sunt necesare pentru luarea deciziei privind stabilirea raportului de muncă. Acestea pot fi date de contact, toate datele legate de candidatură (curriculum vitae, certificate, calificări, răspunsuri la întrebări etc.) și, dacă este cazul, detalii bancare (pentru rambursarea cheltuielilor de deplasare). Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. este § 26 BDSG coroborat cu art. 88 RGPD.

Destinatari/categorii de destinatari: În principiu, excludem transferul de date către terți din afara Grupului MARKANT. În mod excepțional, datele sunt prelucrate în numele nostru de către persoanele care procesează solicitări. Acestea sunt atent selectate, apoi examinate de către noi și au obligații contractuale în conformitate cu art. 28 RGPD.

Perioada de stocare/criterii pentru determinarea perioadei de stocare: În caz de angajare, documentele candidaturii dvs. vor fi stocate pe perioada angajării. În cazul respingerii sau al ștergerii contului de utilizator (ca urmare a unei respingeri), datele sunt șterse în termen de patru luni de la finalizarea procesului de depunere a candidaturii.

În cazuri individuale, datele individuale pot fi stocate pentru un interval mai lung de timp (de ex. rapoarte privind cheltuielile de deplasare). Durata stocării depinde apoi de obligațiile legale de stocare, de exemplu din Codul fiscal (6 ani) sau Codul comercial (10 ani).

În plus, utilizăm datele dvs. în scopuri pur statistice pentru a îmbunătăți procesul de candidare. Înainte de a efectua o analiză statistică, datele dvs. vor fi complet anonimizate de noi, astfel încât să nu fie posibilă nicio referire la persoana dvs.

 

2.3. Acord pentru primirea unui abonament pentru job-uri

Scopul prelucrării datelor/baza legală: Vă oferim posibilitatea de a primi informații despre oferte noi de muncă. Prin alegerea de a primi „Abonamentul pentru job-uri”, sunteți de acord cu trimiterea informațiilor.

Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1, paragraful 1, lit. a, art. 7 RGPD.

În acest scop, utilizăm adresa de e-mail pe care ați furnizat-o. Dacă nu mai doriți să primiți aceste informații, puteți face acest lucru în contul de utilizator, deselectând setarea corespunzătoare. O altă opțiune pentru a anula „Abonamentul pentru job-uri” este ștergerea contului de utilizator.  Cu toate acestea, vor fi anulate astfel și candidaturile dvs. curente. Dacă abonamentul pentru job-uri a fost activat înainte de crearea contului de utilizator, vă puteți dezabona de la ofertele noi de muncă prin intermediul unui link corespunzător primit prin e-mail.

Destinatari/categorii de destinatari: În principiu, nu are loc transferul către terți din afara Grupului MARKANT.

Perioada de stocare/criterii pentru determinarea perioadei de stocare: Dacă vă opuneți, respectiv vă dezabonați de la primirea abonamentului pentru job-uri sau dacă vă ștergeți contul de utilizator, adresa dvs. de e-mail va fi blocată pentru primire, iar datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse, cu excepția cazului în care suntem autorizați sau obligați să stocăm în continuare datele dvs.

 

2.4. Exprimarea acordului cu privire la baza de date cu talente

Scopul prelucrării datelor/baza legală: În cazul în care nu a avut loc angajarea, dar candidatura dvs. este încă interesantă pentru noi, am dori să vă înregistrăm în „baza de date cu talente” pentru oferte viitoare de muncă în cadrul Grupului MARKANT. În acest scop, vă întrebăm dacă vă putem păstra în continuare candidatura pentru recrutările viitoare. Dacă vă dați acordul, vom transfera datele pe care le-am primit de la dvs. ca parte a procesului de depunere a candidaturilor în baza de date cu talente și vom continua să le stocăm, să le prelucrăm și să le utilizăm. În cazul în care sunteți eligibil/ă pentru o altă ofertă de muncă pe baza datelor pe care le-ați furnizat, vom lua în considerare acest lucru și vom trimite documentele candidaturii la nivel intern, către departamentul de specialitate relevant și/sau către o companie din cadrul Grupului MARKANT. Acest lucru înseamnă că nu trebuie să încărcați din nou documentele candidaturii dvs. și că vă vom avea automat în vedere pentru posturile vacante la MARKANT. După 24 de luni, trebuie să vă dați din nou acordul la solicitarea noastră de a rămâne în baza de date cu talente. Dacă nu răspundeți la această solicitare în termen de 14 zile, documentele dvs. vor fi șterse.

Baza legală pentru continuarea prelucrării datelor în baza de date cu talente este art. 6 alin. 1, paragraful 1, lit. a, art. 7 RGPD coroborat cu § 26 alin. 2 BDSG.

Destinatari/categorii de destinatari: În cadrul grupului MARKANT, datele sunt utilizate doar de departamentele de specialitate responsabile cu identificarea candidaților potriviți și orice altă procedură de depunere a candidaturii. În principiu, nu are loc transferul către terți din afara Grupului MARKANT. În mod excepțional, datele sunt prelucrate în numele nostru de către persoanele care procesează solicitări. Acestea sunt atent selectate, apoi examinate de către noi și au obligații contractuale în conformitate cu art. 28 RGPD.

Perioada de stocare/criterii pentru determinarea perioadei de stocare: Dacă vă dați acordul, datele candidaturii dvs. vor fi stocate încă patru luni.  În plus, puteți revoca în orice moment participarea la baza de date cu talente folosind funcționalitatea oferită în contul de utilizator sau trimițându-ne un mesaj corespunzător și retrăgându-vă astfel acordul.

 

  1. Transferul de date cu caracter personal în Elveția

Datele transmise de dvs. în cadrul unei solicitări sau candidaturi vor fi stocate pe sisteme informatice din UE și vor fi transmise direct sau indirect companiilor afiliate din Elveția sau din UE, ca parte a prelucrării ulterioare a solicitării sau a candidaturii dvs. Pentru Elveția, există o decizie Comisiei UE privind caracterul adecvat (2000/518/CE), care a stabilit că Elveția are un nivel adecvat de protecție a datelor, astfel încât transferul de date cu caracter personal în Elveția în conformitate cu art. 45 alin. 1 RGPD este posibil fără autorizare.

 

  1. Criptare SSL

Pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial este utilizată criptarea SSL. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că bara de adrese a browserului comută de la „http://” la „https://” și prin simbolul cu lacăt din bara browserului.

Dacă este activată criptarea SSL, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

În plus, operatorul a implementat măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate de către operator pe site-ul web al operatorului împotriva accesului neautorizat, a utilizării greșite, a pierderii sau a distrugerii.

 

  1. Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul la informare cu privire la datele dvs. cu caracter personal (art. 15 RGPD), precum și la rectificarea datelor incorecte (art. 16 RGPD) sau la ștergere, dacă există unul dintre motivele menționate la articolul 17 RGPD, de ex. dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile prelucrării. Există, de asemenea, dreptul de a restricționa prelucrarea în cazul în care este îndeplinită una dintre condițiile specificate la art. 18 RGPD și în cazurile menționare la art. 20 RGPD – Dreptul la portabilitatea datelor.

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe acordul dvs., în conformitate cu art. 7 RGPD, aveți în orice moment dreptul de a vă revoca acordul privind utilizarea datelor dvs. cu caracter personal. Rețineți că revocarea produce efecte doar în viitor. Prelucrarea care a avut loc înainte de revocare nu este astfel afectată. Rețineți, de asemenea, că trebuie să păstrăm pentru un anumit interval de timp anumite date pentru îndeplinirea cerințelor legale, în ciuda revocării dvs.

Dreptul la revocare

În cazurile în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza legală a art. 6 alin 1, teza 1, lit. e sau f RGPD, aveți dreptul la revocare în orice moment din motive care decurg din situația dvs. particulară. După aceea, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, decât dacă există motive legitime obligatorii demonstrabile pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dvs., sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție.

Pentru întrebări referitoare la legislația privind protecția datelor și pentru a vă afirma drepturile în calitate de persoană vizată, utilizați datele de contact de mai sus.

În plus, dvs., în calitate de persoana vizată, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. încalcă reglementările privind protecția datelor. Dreptul de a depune o plângere poate fi afirmat în special la o autoritate de supraveghere din statul membru în care se află reședința sau locul de muncă al persoanei vizate sau locul presupusei încălcări.