Rejestracja

Warto się zarejestrować! To daje Ci możliwość:

  • rozpoczęcia składania aplikacji z wcześniej wypełnionym formularzem zgłoszeniowym
  • zarządzania subskrypcją ofert pracy
  • administrowania zakładkami dotyczącymi ofert pracy na portalu kariery zawodowej
  • monitorowania komunikacji e-mailowej
  • uzyskiwania informacji o statusie swoich bieżących aplikacji
  • zarządzania rozmowami kwalifikacyjnymi
  • edytowania swojego profilu talentów po przyjęciu do puli talentów.

Pola obowiązkowe są oznaczone (*)

Twoja nazwa użytkownika musi składać się z co najmniej 6 znaków. Akceptowane znaki to małe litery od a do z, wielkie litery od A do Z, cyfry od 0 do 9 oraz znaki specjalne, takie jak (- , . @ _).