Polityka prywatności

Administrator strony internetowej bardzo poważnie podchodzi do zagadnienia ochrony danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności, która wyjaśnia, jakie informacje zbieramy w ramach komunikacji z Tobą i jak te informacje są wykorzystywane.

Administrator, inspektor ochrony danych i przedstawiciel UE

Odpowiedzialnym Administratorem jest:

MARKANT Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG
Churerstrasse 166
8808 Pfäffikon SZ
SZWAJCARIA

Telefon: +41 58 450 24 00
Faks: +41 58 450 24 01
E-mail: info@markant.com

Dane kontaktowe inspektora ds. ochrony danych:

MARKANT Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG
Inspektor ds. danych osobowych

Churerstrasse 166
8808 Pfäffikon SZ
SZWAJCARIA

Telefon: +41 58 450 24 00
Faks: +41 58 450 24 01
E-mail: datenschutz@markant.com

Przedstawiciel UE podmiotu odpowiedzialnego (w UE – na podstawie art. 27 RODO)

MARKANT Services International GmbH

Hanns-Martin-Schleyer- Straße 2
77656 Offenburg
NIEMCY

Telefon: +49 781 616-0
Faks: +49 781 616-166
E-mail: info@de.markant.com

 

1. Informacje ogólne

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie przepisów prawa. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że  transfer danych w internecie (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna i pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

 

1.2. Komunikacja przez e-mail/telefon/faks/pocztę

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: dane osobowe, które nam przekazujesz za pośrednictwem e-maila/telefonu/faksu/poczty, traktujemy jako poufne. Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu opracowania Twojego zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes  wynika z chęci odpowiedzi na Twoje zapytanie, a tym samym z chęci utrzymania i zapewnienia wysokiej satysfakcji klientów.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: może się zdarzyć, że przekażemy Twoje dane spółkom z grupy MARKANT. Zapytanie jest przekazywane, jeśli dotyczy ono konkretnej kwestii, którą wyjaśnić może wyłącznie właściwa jednostka z naszej grupy przedsiębiorstw.

Co do zasady wykluczamy możliwość przekazywania danych osobom trzecim spoza grupy MARKANT.

Twoje dane osobowe mogą być wyjątkowo przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty przetwarzające. Każdy z nich jest starannie wybierany i kontrolowany zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: wszelkie dane osobowe, które podałeś nam w zapytaniach, będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały przekazane i do momentu ustania obowiązku przechowywania.

Termin zaczyna biec zawsze po udzieleniu przez nas ostatecznej odpowiedzi i jest uzależniony od ponownego kontaktu w tych samych lub podobnych sprawach. W przypadku dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od momentu udzielenia ostatecznej odpowiedzi. Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął ustawowy termin przechowywania, dane osobowe są rutynowo i zgodnie z wymogami prawnymi anonimizowane, blokowane lub usuwane.

 

2. Kandydatury

2.1. Konto użytkownika

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: w celu przetwarzania kandydatury zalecamy utworzenie indywidualnego konta użytkownika. Jeśli Twoja kandydatura trafi do nas w inny sposób, dane zostaną przetworzone elektronicznie, a Ty otrzymasz e-mail z prośbą o założenie konta użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia indywidualnego konta użytkownika i zarządzania tym kontem. Za pomocą konta użytkownika można na przykład dodawać brakujące dane lub dokumenty oraz zarządzać (akceptować lub odrzucać) terminami rozmów kwalifikacyjnych.

W celu założenia konta użytkownika zostaniesz poproszony o podanie nam pewnych obowiązkowych informacji takich jak:  płeć, imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło. Dane te będą zbierane, przechowywane i przetwarzane.

Dalsze przetwarzanie danych konta użytkownika nie będzie miało miejsca bez wyraźnej, osobno zadeklarowanej zgody użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach konta użytkownika jest § 26 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz – federalna ustawa o ochronie danych) w powiązaniu z art. 88 RODO.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: dane znajdujące się na Twoim koncie użytkownika mogą być wykorzystywane w ramach Grupy MARKANT wyłącznie  przez właściwe działy zajmujące się techniczną administracją kont użytkowników. Co do zasady wykluczamy możliwość przekazania danych osobom trzecim spoza grupy MARKANT. Twoje dane osobowe mogą być wyjątkowo przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty przetwarzające. Każdy z nich jest starannie wybierany i kontrolowany zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania:  indywidualne konto użytkownika można usunąć w dowolnym czasie. Usuwając konto użytkownika, automatycznie anulujesz swoje bieżące kandydatury. W przypadku usunięcia konta użytkownika dane dotyczące bieżących kandydatur zostaną usunięte zazwyczaj 4 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeśli po założeniu konta użytkownika zasubskrybujesz oferty pracy, subskrypcja zostanie automatycznie zakończona po usunięciu konta użytkownika. Możesz zarejestrować nowe konto użytkownika w dowolnym czasie po jego usunięciu. Jeśli nie usuniesz swojego konta, zostanie ono usunięte wraz z kandydaturą, 4 miesiące po dacie jej odrzucenia. Przed usunięciem konta użytkownika, zapytamy Cię na 2 tygodnie przed jego usunięciem, czy chcesz nadal z niego korzystać, aby móc szybko i łatwo ponownie ubiegać się o pracę w naszej firmie. Dalsze prowadzenie konta użytkownika odbywa się na podstawie Twojej odwołalnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, art. 7 RODO w związku z § 26 ust. 2 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz – federalna ustawa o ochronie danych). Zgoda jest udzielana każdorazowo na kolejne 4 miesiące. Po tym czasie poprosimy Cię o ponowne wyrażenie zgody. Jeśli nie wyrazisz zgody na kontynuację, usuniemy Twoje konto użytkownika najpóźniej po 4 miesiącach.

2.2 Informacje o kandydaturze

Cel /podstawa prawna przetwarzania danych: w ramach procedury aplikacyjnej przetwarzamy Twoje dane w celu rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Mogą to być dane kontaktowe, wszystkie dane związane z kandydaturą (życiorys, świadectwa, kwalifikacje, odpowiedzi na pytania itp.), a także, w razie potrzeby, dane bankowe (w celu zwrotu kosztów podróży). Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z § 26 BDSG(Bundesdatenschutzgesetz – federalna ustawa o ochronie danych) w powiązaniu z art. 88 RODO.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: co do zasady wykluczamy możliwość przekazania danych osobom trzecim spoza grupy MARKANT. Twoje dane osobowe mogą być wyjątkowo przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty przetwarzające. Każdy z nich jest starannie wybierany i kontrolowany zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: w przypadku nawiązania stosunku pracy dokumenty aplikacyjne są przechowywane przez czas trwania zatrudnienia. W przypadku Twojej odmowy lub usunięcia konta użytkownika (co jest równoznaczne z Twoją odmową) dane zostaną usunięte 4 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacji.

W indywidualnych przypadkach poszczególne dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres (np. rozliczenie kosztów podróży). Okres przechowywania zależy wówczas od prawnych wymogów dotyczących przechowywania, np. zgodnie z ustawą o rachunkowości- (6lat) lub kodeksem handlowym (10 lat).

Ponadto wykorzystujemy Twoje dane do celów czysto statystycznych, aby usprawnić nasz proces rekrutacji. Zanim jednak przeprowadzimy ocenę statystyczną, Twoje dane zostaną przez nas całkowicie zanonimizowane, przez usunięcie wszelkich informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

2.3. Zgoda na subskrypcję ofert pracy

Cel przetwarzania danych/podstawa prawna: oferujemy możliwość zapisania się do subskrypcji ofert pracy. Decydując się na „subskrypcję ofert pracy”, wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień o nowych ogłoszeniach spełniających podane przez Ciebie kryteria.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, art. 7 RODO.

Do tego celu używamy podanego przez Ciebie adresu e-mail. Jeśli nie chcesz już otrzymywać informacji o nowych ofertach pracy, możesz z nich zrezygnować na swoim koncie użytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniego ustawienia. Innym sposobem na rezygnację z „subskrypcji ofert pracy” jest usunięcie swojego konta użytkownika.  W tym przypadku jednak również Twoje aktualne kandydatury zostaną anulowane. Jeśli subskrypcja ofert pracy została aktywowana przed utworzeniem konta użytkownika, możesz zrezygnować z subskrypcji poprzez odpowiedni link w wiadomości e-mail z nowymi ofertami pracy.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: nie przekazujemy danych osobom trzecim spoza grupy MARKANT.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: w przypadku rezygnacji z subskrypcji ofert pracy,  wycofania zgody na subskrypcję lub usunięcia konta użytkownika, adres e-mail użytkownika zostanie zablokowany, a jego dane osobowe usunięte, chyba że jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do dalszego przechowywania danych użytkownika.

2.4. Zgoda na dodanie do puli talentów

Cel /podstawa prawna przetwarzania danych: jeżeli nie doszło do nawiązania stosunku pracy, ale Twoja kandydatura nadal jest dla nas interesująca, chcielibyśmy zachować Twój profil w naszej „puli talentów” na potrzeby przyszłych projektów rekrutacyjnych w grupie MARKANT. W tym celu pytamy, czy możemy zachować Twoją kandydaturę na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jeśli wyrazisz zgodę, przeniesiemy dane otrzymane od Ciebie w procesie aplikacyjnym do puli talentów i będziemy je nadal przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać. W przypadku, gdy na podstawie podanych przez Ciebie danych znajdziemy inne ogłoszenie o pracę, uwzględnimy Cię w nim i przekażemy dokumenty aplikacyjne wewnętrznie do właściwego działu i/lub do przedsiębiorstwa w ramach Grupy MARKANT. Oznacza to, że nie musisz ponownie wysyłać swoich dokumentów aplikacyjnych, a my automatycznie rozpatrzymy Twoją kandydaturę na wolne stanowiska w firmie MARKANT. Po 24 miesiącach ponownie poprosimy Cię o wyrażenie  zgody na pozostanie w puli kandydatów. Jeśli nie odpowiesz na tę prośbę w ciągu 14 dni, Twoje dane zostaną usunięte.

Podstawą prawną dla dalszego przetwarzania danych w puli talentów jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, art. 7 RODO w powiązaniu z § 26 ust. 2 (Bundesdatenschutzgesetz – federalna ustawa o ochronie danych).

Odbiorcy/kategorie odbiorców: w ramach Grupy MARKANT dane są wykorzystywane wyłącznie przez właściwe działy do weryfikacji odpowiednich kandydatów oraz, w razie potrzeby, do dalszej procedury rekrutacji. Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim spoza grupy MARKANT.  Twoje dane osobowe mogą być wyjątkowo przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty przetwarzające. Każdy z nich jest starannie wybierany i kontrolowany zgodnie z art. 28 RODO.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: jeżeli wyrazisz zgodę, Twoje dane związane z kandydaturą będą przechowywane przez kolejne 4 miesiące.  W  każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w puli talentów, korzystając z przewidzianej w tym celu funkcji na swoim koncie użytkownika lub powiadamiając nas o tym, tym samym odwołując swoją zgodę.

 

3. Przekazywanie danych osobowych do Szwajcarii

Dane podane w zapytaniu lub w związku z kandydaturą będą przechowywane w systemach komputerowych w UE i w razie potrzeby będą przekazywane bezpośrednio lub pośrednio przedsiębiorstwom powiązanym w Szwajcarii lub w UE w ramach dalszego przetwarzania zapytania lub kandydatury. W przypadku Szwajcarii Komisja UE (2000/518/WE) ustaliła, że Szwajcaria zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, tak więc przekazanie danych osobowych do Szwajcarii nie wymaga specjalnego zezwolenia zgodnie z art. 45 ust. 1 DPA.

 

4. Szyfrowanie SSL

Szyfrowanie SSL jest stosowane w celu ochrony transmisji treści poufnych. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że  pasek adresowy przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” i po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki internetowej.

Jeżeli aktywowane jest szyfrowanie SSL, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Ponadto, Administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem jego strony internetowej przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub zniszczeniem.

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do uzyskania informacji o Twoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz do poprawienia błędnych danych (art. 16 RODO) lub ich usunięcia, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 RODO, np. jeżeli dane te nie są już potrzebne do osiągnięcia zamierzonych celów. Istnieje również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 RODO, a w przypadkach określonych w art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 7 RODO. Pamiętaj, że odwołanie zgody jest skuteczne tylko na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Pamiętaj, że ze względów prawnych możemy być zmuszeni do dalszego przechowywania niektórych Twoich danych przez pewien okres czasu pomimo wycofania Twojej zgody.

Prawo do sprzeciwu

W przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e) lub f) RODO, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją- wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych. W takim wypadku nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych oraz w kwestiach dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o skorzystanie z powyższych danych kontaktowych.

Ponadto, jeżeli uważasz że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.